Švajčiarske veľvyslanectvo

30800684
Švajčiarske veľvyslanectvo
Tolstého 9,  811 06 Bratislava - Staré Mesto
Bratislava I
11.10.1999
Zastupiteľské orgány iných štátov
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Exteritoriálne organizácie a združenia
Ostatné medzinárodné inštitúcie
Zahraničné
5-9 zamestnancov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.